moderne have til en livsnyderfamilie


Over det sidste år har vi fulgt projekteringen af en ny bolig til en familie i Skanderborg. Opgaven startede med rådgivning omkring placering af en masse overskudsjord samt udjævning af terræn omkring nybebyggelsen. I vinter har vi så afsluttet en detaljeret haveplan til familien, der har samlet alle de tanker der har været luftet gennem forløbet.

Du kan herunder se et udsnit af projektet.


TANKERNE BAG HAVEPLANEN

INDKØRSEL/ANKOMST
De grønne elementer omkring indkørslen udformes i stramme strukturer – et aflangt felt t.h. før flisegang beplantes med taks, der på sigt klippes i en boks. Højde ca. 50cm. Heri plantes stjernemagnolie, der bedårer i maj med unik hvide blomstringer. Samme element taks/magnolia bruges i felt ved trappe mod nordhaven.!

SYRENHAVEN
Havestykket nord for skur udlægges som have med meget naturligt udseende som overgang til den vilde del – fredskoven. I syrenhaven dannes krat mod Egernvej med beplantning af syrener ved eksisterende træer, bestand af snebær udvides og evt. supplering med akelejer i bund. Haverummet tilsås med græs. Tilføjelse af fx pinseliljer i dele græsfladen kan komme til med årene. I haverummet placeres tørrestativ; kan evt. belægges med trædefliser under tørrestativet, så man kan komme hertil – også i efterårsmånederne – uden at få våde fødder. Som adskillelse mod gårdrum med køkkenhaven plantes en lav hæk af kirsebær laurbær. Kan klippes efter behov, men her er valgt en type af lav højde.GÅRDRUM M. KØKKENHAVE OG PERGOLA
Nord for huset anlægges en firkantet gårdhave. Formålet med det lukkede gårdrum er at kunne holde dyr ude af køkkenhaven og samtidig opnå en intim stemning som kontrast til den store fredsskov, der ligger som nabo til gårdhaven. Haven belægges med fliser, hegn af sortmalet træ og højbede til køkkenhaven i cortenstål, der får lov at ruste.

I haverummets vestlige side bygges en pergola, der danner rammer for udendørs spisning. Denne kan udføres i en meget lukket version – eller blot som konturer (eksempler er givet på begge dele). Konstruktion af pergola anbefales at have visuel sammenhæng med listehegn om hele gårdrummet. Der igen skal have sammenhæng med husets træbeklædning. Pergola beplantes med hvide wisteria. 


KILEN
Når man går ud af gårdrummet mod øst, træder man ud på en kilen af slået græs der grænser op til slugten. Her er ingen bede eller lignende. Dog anbefales det – hvor det er muligt – at beplantning i kant mod slugten suppleres med fx japanske klatreroser, der er smukke i blomstring og leverer de fineste mariebær i efterår og jul – meget anvendelige i julens dekorationer og kranse.!

RANDBEPLANTNINGEN!
Syd for huset møder man en stor græsplæne, der ligger i ét niveau. Græsplænen er adskilt fra den omkringliggende vej med en organisk formet randbeplantning. Denne er en kombination af de stedsegrønne laurbærkirsebær (valgt i lav højde så behov for klipning er minimal) og suppleret med buske der tilføjer farve i form af gule grene, blomstringer, høstfarver, bær mv. Desuden anbefales grupperet beplantning af mindre træer – de skulpturelle gule tretorn, der over sommeren skifter farve til lysegrønt. (ønskes et højere træ, kunne en Himalaya birk også være flot her).

PARTERREHAVEN
Kigger man ud af husets vinduer mod syd er det første man får øje på (efter at have nydt udsigten), et parterrebed, der ligger i umiddelbar forlængelse af træterrassen i terræn. Bedet slutter rektanglet, der er dannet af hus mod nord og støttemur mod øst. Bedet består af tre lange bede – kun brudt af en flisebelægning (eller anden sti) der går fra husets vindue i forlængelse af boligtrappen og ud mod vendepladsen på Egernvej. De tre lange bede beplantes med en kombination af skarpt klippede taksbokse og vilde prydgræsser. Her iblandes stauder og løg for farver over det meste af året – og suppleret med japanske azalea og smukke rønnetræer, der får gule frugter og røde høstfarver. Parterrebedet er designet til at tiltrække sig opmærksomheden, men også til at give en periodisk afskærmning mod omgivelserne – dog uden at virke som en tæt mur. Mellem bedene lægges ral, fliser eller pigsten – evt. græs de første år. 


SKOVBEDET
Parterrebedets pendant er skovbedet, der omkranser en eksisterende trægruppe. Den ydre formgivning spejler parterrebedet men uden stier på tværs. Bunden dækkes af den vintergrønne efeu – grupper med bregner og martagonliljer. I lange perioder vil bede synes neutralt og rolig – under bregnernes udspring eller liljernes blomstring vil det fange blikket.


-

Som du kan se på materialet, arbejder vi ikke helt som mange af vores kolleger. Haveplanen dannes både af en skitsering, men ligeledes støttes den af en del beskrivelse om alle tankerne bag designet og ligeledes samles en del moodboards, der skal hjælpe haveejeren til visuelt at få indblik i designet og dermed også være i stand til evt. at udføre gode substitutioner, såfremt der skulle være behov herfor.

Haveplanen faldt i rigtig god jord hos familien og nu glæder vi os til at følge anlæggelsen af den nye have. Et link til haveprojektet i sin fulde udstrækning, finder du under vores PROJEKTER.
Direkte link til ISSUU.

0 kommentarer:

Send en kommentar

top